CAS No: 92-69-3, Chemical Name: 4-Phenylphenol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 92-69-3, 4-Phenylphenol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 92-69-3 4-Phenylphenol

92-69-3 4-Phenylphenol

Nazwa produktu: 4-Phenylphenol
Synonimy Biphenyl-4-ol; 4-Hydroxybiphenyl; 4-Biphenylol; P-HYDROXIDIPHENYL; p-Phenylphenol; 4-Dihydroxybiphenyl; 4-hydroxy diphenyl
MF C12H10O
Masie cząsteczkowej 170.2072
Nr CAS 92-69-3
EINECS 202-179-2
Struktury molekularnej 92-69-3 4-Phenylphenol
Gęstość 1.111g/cm3
Temperatura topnienia 163℃
Temperatura wrzenia 306.4°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.604
Temperatura zapłonu 147.2°C
Rozpuszczalność w wodzie 0.7 g/L (20℃)
Symbole zagrożenia  Xi:Irritant;
 N:Dangerous for the environment;
Kody ryzyka R38:;
R51/53:;
Bezpieczeństwo opis S36:;
S61:;