CAS No: 97451-53-1, Chemical Name: 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 97451-53-1, 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 97451-53-1 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane

97451-53-1 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane

Nazwa produktu: 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane
MF C14H23ClSi
Masie cząsteczkowej 254.87
Nr CAS 97451-53-1
Struktury molekularnej 97451-53-1 6-Phenylhexyldimethylchlorosilane
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis