CAS No: 113-73-5, Chemical Name: Gramicidin S
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 113-73-5, Gramicidin S is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 113-73-5 Gramicidin S

113-73-5 Gramicidin S

Nazwa produktu: Gramicidin S
Synonimy BRN 0605227; Gramacidine S; Gramacidine S [INN-French]; Gramicidin C; Gramicidina S; Gramicidina S [INN-Spanish]; Gramicidinum S; Gramicidinum S [INN-Latin]; Gramicin S 1; Gramicin S-A; Cyclo(L-valyl-L-ornithyl-L-leucyl-D-phenylalanyl-L-prolyl-L-valyl-L-ornithyl-L-leucyl-D-phenylalanyl-L-prolyl); cyclo(L-leucyl-D-phenylalanyl-L-prolyl-L-valyl-L-ornithyl-L-leucyl-D-phenylalanyl-L-prolyl-L-valyl-L-ornithyl)
MF C60H92N12O10
Masie cząsteczkowej 1141.4469
InChI InChI=1/C60H92N12O10/c1-35(2)31-43-53(75)67-45(33-39-19-11-9-12-20-39)59(81)71-29-17-25-47(71)55(77)70-50(38(7)8)58(80)64-42(24-16-28-62)52(74)66-44(32-36(3)4)54(76)68-46(34-40-21-13-10-14-22-40)60(82)72-30-18-26-48(72)56(78)69-49(37(5)6)57(79)63-41(23-15-27-61)51(73)65-43/h9-14,19-22,35-38,41-50H,15-18,23-34,61-62H2,1-8H3,(H,63,79)(H,64,80)(H,65,73)(H,66,74)(H,67,75)(H,68,76)(H,69,78)(H,70,77)/t41-,42-,43-,44-,45+,46+,47-,48-,49-,50-/m0/s1
Nr CAS 113-73-5
Struktury molekularnej 113-73-5 Gramicidin S
Gęstość 1.24g/cm3
Temperatura wrzenia 1394.8°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.595
Temperatura zapłonu 797.4°C
Symbole zagrożenia
Kody ryzyka
Bezpieczeństwo opis