CAS No: 115254-29-0, Chemical Name: HYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 115254-29-0, HYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 115254-29-0 HYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE

115254-29-0 HYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE

Ürün Adı HYDRIDE TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE
Eş anlamlı POLYDIMETHYLSILOXANES, HYDRIDE TERMINATED; POLY(DIMETHYLSILOXANE), HYDRIDE TERMINATED
CAS kayıt numarası 115254-29-0
Yoğunluk 0.971 g/mL at 25℃
Kaynama noktası 230℃(lit.)
Kırılma indisi n20/D 1.406
Alevlenme noktası 215�H
Tehlike Sembolleri  Xi:;
Risk Kodları R36/37/38:;
Güvenlik Açıklaması S26-36:;