CAS No: 26029-52-7, Chemical Name: 3-(Difluoromethyl)fluorobenzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 26029-52-7, 3-(Difluoromethyl)fluorobenzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 26029-52-7 3-(Difluoromethyl)fluorobenzene

26029-52-7 3-(Difluoromethyl)fluorobenzene

Ürün Adı 3-(Difluoromethyl)fluorobenzene
CAS kayıt numarası 26029-52-7
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması