CAS No: 29664-09-3, Chemical Name: N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 29664-09-3, N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 29664-09-3 N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt

29664-09-3 N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt

Ürün Adı N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt
CAS kayıt numarası 29664-09-3
Moleküler Yapısı 29664-09-3 N-(Dithiocarboxy)sarcosine, diammonium salt
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması