CAS No: 3645-45-2, Chemical Name: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 3645-45-2, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 3645-45-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide

3645-45-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide

Ürün Adı 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide
Eş anlamlı 1,2-Benzenedicarboxylic acid dihydrazide
Moleküler Formülü C8H10N4O2
CAS kayıt numarası 3645-45-2
Moleküler Yapısı 3645-45-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması