CAS No: 3849-68-1, Chemical Name: 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 3849-68-1, 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 3849-68-1 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene

3849-68-1 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene

Ürün Adı 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene
Eş anlamlı 3-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene
CAS kayıt numarası 3849-68-1
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması