CAS No: 3880-50-0, Chemical Name: 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 3880-50-0, 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 3880-50-0 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde

3880-50-0 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde

Ürün Adı 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde
Eş anlamlı Formic acid isopropylidenehydrazide; Acetone formylhydrazone
Moleküler Formülü C4H8N2O
Molekül Ağırlığı 100.12
CAS kayıt numarası 3880-50-0
Moleküler Yapısı 3880-50-0 1-Methylethylidene hydrazine carboxaldehyde
Yoğunluk 0.98
Ergime noktası 74-75℃
Kaynama noktası 144℃
Alevlenme noktası 41℃
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması