CAS No: 4081-70-3, Chemical Name: p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide)
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 4081-70-3, p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide) is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 4081-70-3 p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide)

4081-70-3 p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide)

Ürün Adı p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide)
CAS kayıt numarası 4081-70-3
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması