CAS No: 4663-33-6, Chemical Name: trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 4663-33-6, trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 4663-33-6 trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol

4663-33-6 trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol

Ürün Adı trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol
Moleküler Formülü C15H14O
Molekül Ağırlığı 210.27
CAS kayıt numarası 4663-33-6
Moleküler Yapısı 4663-33-6 trans-1,3-diphenyl-2-propen-1-ol
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması