CAS No: 55652-52-3, Chemical Name: Monobromoborane-methyl sulfide complex
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 55652-52-3, Monobromoborane-methyl sulfide complex is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 55652-52-3 Monobromoborane-methyl sulfide complex

55652-52-3 Monobromoborane-methyl sulfide complex

Ürün Adı Monobromoborane-methyl sulfide complex
Eş anlamlı Bromoborane-Methyl Sulfide Complex; Boron Monobromide methyl Sulfide complex; Bromo(dimethyl sulfide)borane
CAS kayıt numarası 55652-52-3
Moleküler Yapısı 55652-52-3 Monobromoborane-methyl sulfide complex
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması