CAS No: 8007-08-7, Chemical Name: Ginger Oil
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 8007-08-7, Ginger Oil is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 8007-08-7 Ginger Oil

8007-08-7 Ginger Oil

Ürün Adı Ginger Oil
Eş anlamlı Ginger oil FCC
CAS kayıt numarası 8007-08-7
Yoğunluk 0.871
Kaynama noktası 254℃
Kırılma indisi 1.488
Alevlenme noktası 150�H
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması