CAS No: 8007-11-2, Chemical Name: origanum oil
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 8007-11-2, origanum oil is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 8007-11-2 origanum oil

8007-11-2 origanum oil

Ürün Adı origanum oil
Eş anlamlı Oregano oil
CAS kayıt numarası 8007-11-2
Yoğunluk 0.939
Kaynama noktası 239℃
Kırılma indisi 1.508
Alevlenme noktası 147�H
Tehlike Sembolleri  T:Toxic;
Risk Kodları R22:;
R24:;
R36/38:;
Güvenlik Açıklaması S26:;
S36/37:;
S45:;