CAS No: 8007-70-3;84650-59-9, Chemical Name: Anise oil
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 8007-70-3;84650-59-9, Anise oil is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 8007-70-3;84650-59-9 Anise oil

8007-70-3;84650-59-9 Anise oil

Ürün Adı Anise oil
Eş anlamlı Anise seed oil; Star aniseed oil; Star anise oil; Star anise, Illicium verum, ext.Anise oil,star
CAS kayıt numarası 8007-70-3;84650-59-9
EINECS 283-518-1
Yoğunluk 0.985
Kaynama noktası 232℃
Kırılma indisi 1.552
Alevlenme noktası 199�H
Tehlike Sembolleri  Xi:Irritant;
Risk Kodları R43:;
Güvenlik Açıklaması S26:;
S36/37:;