CAS No: 83554-63-6, Chemical Name: 2-Hydroxymandelic acid sodium salt (OHMNA)
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 83554-63-6, 2-Hydroxymandelic acid sodium salt (OHMNA) is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 83554-63-6 2-Hydroxymandelic acid sodium salt (OHMNA)

83554-63-6 2-Hydroxymandelic acid sodium salt (OHMNA)

Ürün Adı 2-Hydroxymandelic acid sodium salt (OHMNA)
CAS kayıt numarası 83554-63-6
Moleküler Yapısı 83554-63-6 2-Hydroxymandelic acid sodium salt  (OHMNA)
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması