CAS No: 864821-90-9, Chemical Name: Eluxadoline
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 864821-90-9, Eluxadoline is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 864821-90-9 Eluxadoline

864821-90-9 Eluxadoline

Ürün Adı Eluxadoline
CAS kayıt numarası 864821-90-9
Moleküler Yapısı 864821-90-9 Eluxadoline
Tehlike Sembolleri
Risk Kodları
Güvenlik Açıklaması