CAS No: 111-27-3, Chemical Name: n-Hexanol
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 111-27-3, n-Hexanol is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 111-27-3 n-Hexanol

111-27-3 n-Hexanol

název výrobku n-Hexanol
Synonyma 1-Hexyl alcohol; 1-hexanol; Alcohol C-6; Hexan-1-ol; Caproic alcohol; Hexyl Alcohol; Hexyl Alcohol(Alcohol C-6); n-Hexyl Alcohol; Amyl carbinol; Natural Hexyl Alcohol; N-Hexenol
Molekulární vzorec C6H14O
Molekulová hmotnost 102.18
InChI InChI=1/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Registrační číslo CAS 111-27-3
EINECS 203-852-3
Molekulární struktura 111-27-3 n-Hexanol
Hustota 0.8136
Bod tání -52℃
Bod varu 156-157℃
Index lomu 1.417-1.419
Bod vzplanutí 59℃
Rozpustnost ve vodě 6 g/L (25℃)
Symbolů nebezpečnosti  Xn:Harmful;
Riziko Codes R22:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;