CAS No: 125224-62-6, Chemical Name: (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 125224-62-6, (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 125224-62-6 (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide

125224-62-6 (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide

název výrobku (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Synonyma (1S,4S)-2-Methyl-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]Heptane Hydrobromide (1:2)
Registrační číslo CAS 125224-62-6
EINECS 411-000-9
Molekulární struktura 125224-62-6 (1S)-2-methyl-2,5-diazobicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Symbolů nebezpečnosti
Riziko Codes
Bezpečnostní Popis