CAS No: 106-96-7, Chemical Name: Propargyl bromide
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 106-96-7, Propargyl bromide is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 106-96-7 Propargyl bromide

106-96-7 Propargyl bromide

Nazwa produktu: Propargyl bromide
Synonimy 3-Bromo-1-propyne; 3-Bromopropyne; 3-bromoprop-1-yne; 1-Bromo-2-propyne; 3-Propargyl bromide
MF C3H3Br
Masie cząsteczkowej 118.9599
InChI InChI=1/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Nr CAS 106-96-7
EINECS 203-447-1
Struktury molekularnej 106-96-7 Propargyl bromide
Gęstość 1.586g/cm3
Temperatura wrzenia 90°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.485
Temperatura zapłonu 17.1°C
Symbole zagrożenia  F:Flammable;
 T:Toxic;
Kody ryzyka R11:;
R25:;
R36/37/38:;
R63:;
Bezpieczeństwo opis S16:;
S26:;
S28A:;
S37/39:;
S45:;