CAS No: 149-91-7, Chemical Name: Gallic acid
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 149-91-7, Gallic acid is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 149-91-7 Gallic acid

149-91-7 Gallic acid

název výrobku Gallic acid
Synonyma 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid; Pyrogallol-5-carboxylic acid; Gallic Acid Anhydrous; Gallic acid(anhydrous)
Molekulární vzorec C7H6O5
Molekulová hmotnost 170.1195
InChI InChI=1/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Registrační číslo CAS 149-91-7
EINECS 205-749-9
Molekulární struktura 149-91-7 Gallic acid
Hustota 1.749g/cm3
Bod tání 251℃ (dec.)
Bod varu 501.1°C at 760 mmHg
Index lomu 1.73
Bod vzplanutí 271°C
Rozpustnost ve vodě 12 g/L cold water
Symbolů nebezpečnosti  Xi:Irritant;
Riziko Codes R36/37/38:;
Bezpečnostní Popis S24/25:;