CAS No: 121-33-5, Chemical Name: Vanillin
Chemical CAS Database with Global Chemical Suppliers - ChemNet

Updated CAS

the physical and chemical property of 121-33-5, Vanillin is provided by ChemNet.com

  ChemNet > CAS > 121-33-5 Vanillin

121-33-5 Vanillin

Nazwa produktu: Vanillin
Synonimy 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde; Vanilline; Vanilin; Vanillin natural; 2-Methoxy-4-formylphenol; 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde; 4-Formyl-2-methoxyphenol; 4-Hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde; Vanillaldehyde
MF C8H8O3
Masie cząsteczkowej 152.1473
InChI InChI:1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nr CAS 121-33-5
EINECS 204-465-2
Struktury molekularnej 121-33-5 Vanillin
Gęstość 1.231g/cm3
Temperatura topnienia 81-84℃
Temperatura wrzenia 282.6°C at 760 mmHg
Współczynnik załamania 1.587
Temperatura zapłonu 117.6°C
Rozpuszczalność w wodzie 10 g/L (25℃)
Symbole zagrożenia  Xn:Harmful;
Kody ryzyka R22:Harmful if swallowed.;
Bezpieczeństwo opis S22:;
S24/25:;